Національний контактний пункт РП7 (НКП) за тематичними напрямками

"Дослідницькі інфраструктури",
"Регіони знань",
"Захист прав інтелектуальної власності"

був створений згідно спільного Наказу Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України та Національної академії Наук України від 16 лютого 2011 року (документ).
Головною метою діяльності НКП є надання інформаційно-консультаційної підтримки та методичного супроводження участі українських науковців та наукових колективів у складі міжнародних консорціумів РП7.
Основні завдання НКП:

  • Інформування та підвищення рівня обізнаності щодо зазначених тематичних пріоритетів РП7,
  • Консультування та навчання щодо кола питань, пов'язаних з участю в РП7,
  • Визначення, за необхідності, орієнтирів для інших національних або європейських консультативних служб, та
  • Забезпечення зворотного зв'язку з національним Координатором та, в разі необхідності, відповідними національними органами влади, а також Європейською Комісією;
  • Співпраця з НКП в інших країнах, які функціонують у тій самій сфері 7РП.
Базовою установою для створення НКП РП7 за напрямками "Дослідницькі інфраструктури", "Регіони знань", "Захист прав інтелектуальної власності" визначено Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України (ЦІВПТ).

Контакти

Шахбазян Карина

Україна, 01601, Київ,
вул. Володимирська, 54, к.529

Тел. (044)239-67-59
E-mail: shahbazjan@nas.gov.ua